Private levenssfeer

 

 

Voor www.alaindor.be is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit.

 

Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.

 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van www.alaindor.be alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :

 

 tuincreaties@alaindor.be

 

 

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan dochterondernemingen die verbonden zijn met www.alaindor.be opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan "www.alaindor.be" op het e-mail adres

 

 tuincreaties@alaindor.be

 

 

 

U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar het adres

 

 PREDOFLORA BVBA (Tuincreaties Alain Dor)

Luikersteenweg  231

3500 Hasselt

België

 

 

 

 

U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres :

 

 

Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer

 

Poelaertplein 3

 

1000 Brussel (België)

 

http://www.robinsonlist.be

 

 

 

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer  waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage.

 

 

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past "www.alaindor.be" strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens

 

die u ons overmaakt.

 

 

 

 

 

2. Intellectuele eigendom

 

 

 

 

© 2015 www.alaindor.be

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht.

 

Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn aan een copyright van derden. 

 

 

Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.

 

 

 

 

 

3. Aansprakelijkheid

Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. "www.alaindor.be" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan.

 

"www.alaindor.be" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van "www.alaindor.be" of waarnaar de site van "www.alaindor.be" een link voorziet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.